Interessemotsetninger, marginpress og kamp om oppdrag

Hvordan kan du som Daglig Lederhåndtere alle disse utfordringene samtidig?

Som daglig leder blir du avkrevd oppmerksomhet i mange retninger. De ansatte, styret, kunder, myndigheter og så videre. Ofte kan det oppleves som interessemotsetninger. Dette kan være en formidabel utfordring å håndtere.

I tillegg kommer ytterligere utfordringer når rammebetingelser endres dramatisk. Vi tenker da på temperaturen i olje og gass markedet og alt det som påvirkes av det i Rogaland om dagen. Det gjør ikke situasjonen enklere. 

Løsninger

Men det er håp. Hvilke tiltak virker raskt og har stor effekt?

Det finnes oppskrifter og standard metoder som kan hjelpe deg langt på veien. Få struktur over arbeidet som må gjøres for å ha en mulighet til å lykkes. Vi tenker selvfølgelig på ledelsessystemstandarder som ISO9001, 14001 og Lean for å nevne noen. Dette er metoder som faktisk gir deg oppskrifter på hvordan man skal hanskes med alle krav. 

Titusenvis av bedrifter verden over har senket kostnadene og økt kundetilfredsheten ved hjelp av kvalitetstankegang og Lean. 

Mye av det det handler om i disse standardene er systematisk læring. Læring av egne feil, læring av hvilke krav kundene har, hva lover og forskrifter krever, hvordan vi påvirkes av risikoer og muligheter. 

Frokostmøte

Har du en rolle som daglig leder i en industribedrift, er du herved invitert til første møte i en serie gratis frokostmøter bare for daglig ledere i industrien på nord Jæren. Vi skal belyse hvordan disse interessemotsetningene og dagens situasjon med marginpress og kamp om oppdragene kan håndteres med utgangspunkt i kvalitet og Lean. 

På dette første møte ønsker vi å skape en felles forståelse om hvordan dette henger sammen, samt gi noen nyttige tips om hvordan en kan oppnå «quick wins» i dagens situasjon. 

Tema på senere møter beslutter vi i samarbeid med deg. 

Påmelding

Tid: Onsdag 26. oktober 2016.  Skjeva og kaffi fra 7:30, program fra 8 til 10. Drøs fra 10 til 11 om du har tid. 

Ta med visittkort og godt humør, meld deg på nå Trykk her. Deltakelse er gratis.

Vi kommer tilbake med sted på Nord Jæren i forhold til påmelding. 

Møtet arrangeres i samarbeid med System og Sikkerhet AS

 

Dette frokostmøtet er nå gjennomført.

Les presentasjonen som ble gjennomgått:frokostmote-161026-2