CV

Curriculum Vitae for treningsledere i Improvement Group AS

Alle treningsledere i Improvemement Group har omfattende næringslivserfaring fra ledelse og  salg, og er sertifisert på hver enkelt treningsprogram.

Kjetil Bang-Olsen har fem års erfaring som ledertrener og 10 års erfaring som Daglig Leder for industrivirksomheter som GMC Maritime, IKM Mekaniske, IKM Engineering og IKM Kran og Løfteteknikk. I tillegg har Kjetil hatt oppgaver innen Logistikk, HMS og Prosjektledelse.  Kjetil er Sivilingeniør i Materialteknologi fra UIS med tilleggsutdannelse innen Kontraktsadministrasjon og Prosjektledelse. Som ledertrener har Kjetil referanser fra selskaper som Aker Solutions, IKM Gruppen, Simon Møkster Shipping, Marine Aluminium, Nosefo, IOS Intermoor og OneCo.

Geir Solli er utdannet Cand. Mag. med bl.a. pedagogikk, psykologi og markedsføringsledelse i fagkretsen. Han har arbeidet innenfor salg og ledelse siden 1987. Fra 2001 har han arbeidet som treningsleder innenfor salg, ledelse, kundebehandling, kommunikasjon, presentasjonsteknikk og coaching. Oppdragsgiverne er både innenfor det private næringsliv og offentlige virksomhet. På referanselisten står bl.a. Jotun, IBM, Jobzone, Relekta, Forsvarsbygg og Statsbygg. Geir Sollis spesialområde er treningsprosesser hvor salg og ledelse/ coaching integreres.

Dagfinn Borgersen er utdannet statsviter med fordypning i Personal- og Organisasjonsutvikling. Han har alltid jobbet med personal og organisasjonsutvikling, bl.a. som personal-konsulent, opplæringsleder og personalsjef. Siden 1987 har han vært treningsleder  i lederskap, salg, kundebehandling, kommunikasjon, presentasjonsteknikk, teamutvikling og personlig utvikling både nasjonalt og internasjonalt . I tillegg har han vært konsulent innenfor rekruttering, rådgivning, management for hire (daglig leder i 4 forskjellige selskaper) og organisasjonsanalyse.

Jon Leiros er utdannet Master of International Business har 10 års ledererfaring innenfor salg, markedsføring og kommunikasjon. Erfaringene er i stor grad hentet fra ulike aktører innen detaljhandel. Med stillinger som markedssjef, salgssjef og dagligleder, har Jon en bred erfaring innen salgs- og personalledelse.  Jon ble tilknyttet Improvement Group og ble sertifisert som treningsleder innenfor salg og ledelse i 2016.