Effektivisering, endringer, kundetilfredshet, konflikt, kvalitet, etc

Listen med utfordringer som dagens ledere må håndtere er lang.  I tillegg til det ovenstående opplever ofte ledere økende krav til fleksibilitet, mestring, lønnsomhet, omstilling, nedbemanning, involvering, salg, markedsføring, innovasjon, tidspress, stress, manglede arbeidsinnsats, etc

Ledere skal både kunne forutse problemer, håndtere disse og motivere alle til å yte det «lille ekstra».

Men finnes det da kunnskap som gir innsikt i lederens situasjon, der en kan trene på de grunnleggende ferdighetene for å håndtere alle de ovenstående utfordringer?

Ja det gjøre det!  Improvement Group AS sine treningsprogrammer tar utgangspunkt i modellen under, der lederens ansvar er å drive forbedring:

skjermbilde-ledelse-og-kvalitet-systematisk-laering
«Bang Modellen» – Systematisk læring: Sammenheng mellom Ledelse og Kvalitet

Denne modellen tar utgangspunkt i Kvalitetsledelse slik det er definert i ISO 9001 samt beskrevet i Lean Culture.

Modellen tar utgangspunkt i at lederens ansvar er å involvere medarbeidere i å etablere/forbedre virksomhetens arbeidsprosesser ihht til kundebehov

I våre treningsprogrammer innen Ledelse, Salg, Team og Kommunikasjon trener og øver ledere og andre på å kommunisere slik at en påvirker andre til å gjennomføre forbedringer på en positiv måte, der en hensyntar menneskets grunnleggende psykologiske reaksjonsmønster.

 

Effekten av våre treningsprogrammer er bedre resultater:

skjermbilde-effekt-ledertrening-5
Deltakernes vurdering av treningsdagene pr august 2016

 

I våre programmer trener og øver deltakere på eksakt de faktorer som betyr mest for å legge til rette for at hele organisasjonen skaper bedre resultater.  Handelshøyskolen BI har kartlagt disse faktorer:

skjermbilde-faktorer-som-pavirker-arbeidsinnsats
I våre treninger oppnår deltakere ferdigheter i ledelse og kommunikasjon og som gir økt arbeidsinnsats. Kilde: Dysvik / Kuvås – Handelshøyskolen BI

Deltakere i våre treningsprogrammer oppnår ferdigheter i de forhold som skaper økt arbeidsinnsats og villighet til å gjøre mer enn forventet (ekstrarolleadferd):

  • Autonomi og involvering
  • Mestring og indre motivasjon
  • Samarbeid og kollegial støtte
  • Kunnskapsdeling

Dette gjør at medarbeidere jobber hardere, smartere og mer ansvarlig. Dette gir i sin tur organisasjonen forbedrede resultater, og mindre risiko for at de meste kompetente medarbeidere slutter. Les mer om Handelshøyskolen BI sin forskning ifm. dette her

Våre treningsprogrammer inkludere også alle faktorer Transformasjonsledelse dokumenterer gir bedre resultater. Les mer om Transformasjonsledelse her.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.