Ikke stå i veien!

Er ansatte allerede motivert til innsats, og du må som leder passe på å ikke stå i veien?

Ja – mye tyder på det.  Vi er alle født med nysgjerrighet, vi liker alle å gjøre en god jobb, og mestre nye utfordringer.  Det betyr at oppgaven ledere har er å sørge for å oppmuntre til at medarbeidre utvIkler seg, at en rett og slett ikke står i veien for denne utviklingen.

BI og andre forskningsinstitusjoner har gjennomført undersøkelser som dokumenterer hva som er kriterier for at ansatte (og ledere selv) skal trives og yte sitt beste. Professor Anders Dysvik ved BI forklarer i denne glimrende animasjonen at det som skal til for at ansatte skal gjøre nettopp dette er:

1) indre motivasjon,

2) medbestemmelse

3) at arbeidsmiljøet er preget at godt samarbeid.  Resultatet er at ansatte jobber smartere, hardere og mer ansvarlig.

Se animasjon: https://www.bi.no/bizreview/artikler/hvordan-yte-sitt-beste/

Category: Artikler