Kommunikasjonstrening som gir resultatforbedringer

Hvordan kan vi kommunisere for å få alle med?

Det grunnleggende psykologiske reaksjonsmønster er identisk for alle mennesker. Hvordan kan vi da tenke og kommunisere for å motivere alle våre kollegaer til innsats?

Valg av forestilling

I et arbeidsmiljø må alle oppleve å få tilrettelagt sine oppgaver på en god måte, og få tilbakemelding på det en gjør.  I denne sammenheng er det like viktig at ansatte uavhengig av stilling og nivå gir kommuniserer på en måte som skaper motivasjon og initiativ hos andre.

Dette starter med oss selv, å bli kjent med hvordan jeg kan skape positive, nyttige forestillinger hos meg selv er derfor vesentlig for å skape et godt arbeidsmiljø som er grunnlaget for gode resultater.

Hvordan kan jeg yte mitt beste hvis jeg ikke gleder meg over det jeg gjør?

Når du ser at noen andre gjør noe de ikke burde, hvordan kan jeg påvirke positivt til forbedring?

Å ha den rette mentale innstillingen, velge de rette forestillingene, er derfor starten på å utvikle gode kommunikasjonsferdigheter.

I vårt program for kommunikasjonstrening øver derfor deltakerne på å:

  • Finne grunner til å glede seg i hverdagen.
  • Lete etter det dine kollegaer er gode til og flinke på.
  • Stille å spørsmål for å finne gode løsninger.
  • Gi positive tilbakemeldinger.

Ferdigheter i kommunikasjon

Denne kunnskapen brukes til å øve på motiverende kommunikasjon i arbeidshverdagen, bl.a:

  • Se utfordringer fra flere synsvinkler
  • Bidra til endringer og forbedringer
  • Presentasjonsteknikk
  • Motivasjon i vanskelige situasjoner
  • Ideskaping og kreativitet
  • Konflikthåndtering og irettesettelse.

Treningsprogrammet tilpasses utfordringene i hver enkelt virksomhet.

Gjennomføring

All trening foregår i grupper på inntil 12 personer. Kommunikasjonstreningen gjennomføres over 3 dager med 3 til 4 uker mellom hver treningsdag. Læringsutbytte, mestring og ferdigheter sikres gjennom aktiv deltagelse på treningsdagene og praktiske oppgaver som løses i egen jobbhverdag.

Treningen passer for alle som snakker med andre mennesker …

Hvor lenge har du råd til å vente?

Ta kontakt for mer informasjon.