Kundeuttalelser

Anne Jorunn Møkster

Adm.dir i Simon Møkster Shipping AS , Stavanger;

images-sms-logo-2

Simon Møkster Shipping har i løpet av høsten og vinteren 2012 gjennomført seks dagers ledertreningsprogram.
«Trening i kommunikasjon og ledelse» har gitt oss et verktøy som vi kan bruke i vår hverdag, gjennom
grunnregler for ledelse, praktiske øvelser og teknikker. Treningene bygger en god lagfølelse og tilbakemeldingene har vært veldig gode. Flott stemning med en engasjert og flink kursleder. Vi er også i gang med et tilsvarende opplegg for kapteinene i rederiet vårt. Tilbakemeldingen fra kapteinene våre er positive og vi ser frem til videre utvikling.»


Svein Sjøen

QA/HSE/HR – Manager Marine Aluminium AS, Haugesund:

Marine Aluminium logo

«Vi gjennomførte et komplett ledertreningsprogram for
alle med personalansvar i bedriften. Tilbakemeldingene har vært veldig gode,
særlig på praktiske kommunikasjonsverktøy som deltagerne fikk med seg under
kurset. Programmet var lagt opp med en del praktiske øvelser som skulle
gjennomføres mellom samlingene og som har bidratt til en åpnenre og bedre
kommunikasjon i bedriften.»


Per Johansen

Vice President HR and Administration, Aker Solutions – Egersund

Aker Solutions

«Aker Solutions har i løpet av det siste året gjennomført 6
omganger med  ledertrening. Programmet blir kjørt i tillegg til
konsernets grunnleggende lederkurs, og programmene utfyller hverandre  på
en god måte. Tilbakemeldingene fra deltakerne er stort sett et enstemmig ;
Meget Bra! Bedriften har også gode erfaringer med dette
ledertreningsprogrammet, og vil sannsynligvis kjøre  nye runder i nær
fremtid.»


Tor Arne Borge

Produksjonsdirektør, NorDan AS

NorDan logo

«NorDan konsernet er en av Skandinavias ledende vindus- og dørprodusenter med ca 1150 medarbeidere. Konsernet har hovedkontor og fabrikk på Moi i sør Rogaland, samt fabrikker på Otta, Egersund og Arneberg i Norge. Vernamo og Tanumshede i Sverige, og Wolsztyn i Polen.
Improvement Group har vært vår samarbeidspartner og ledertrener gjennom de siste 12 månedene i vårt utviklings program. Programmet har så langt inkludert 110 linjeledere fra våre fabrikker i Norge og Sverige.

Resultatene har vært meget gode og effekten synliggjøres gjennom et bedre arbeidsmiljø der et økt fokus på positiv tilbakemelding og nærværsfaktorer gir lavere sykefravær og høyere produktivitet gjennom bedre utnyttelse av den enkeltes leders resurser.

Selskapet har fokusert på kompetanseheving og ledertrening som virkemiddel for å komme styrket ut av en svært dramatisk reduksjon i aktivitetsnivået som resultat av finanskrisen.
Ledertreningen og bevisstgjøring av lederens rolle og ansvar har bidratt sterkt til fortsatt lønnsomhet til tross for en ordre og tilsvarende kapasitetsreduksjon på 30% i konsernet.

Ledertreningen har resultert i økt motivasjon og eierskap til våre arbeidsprosesser blant våre ansatte i og med at deres overordnede nå er deres viktigste nærværsfaktor.

Vi planlegger nå i samarbeid med Improvement Group å gjennomføre ledertrening også på vår fabrikk i Polen. Når dette er gjennomført, vil ca 122 ledere med personal ansvar for 1000 ansatte i NorDan konsernet fått et betydelig kompetanseløft.»


Asbjørn Jacobsen

Administrerende Direktør, Nerliens Meszansky AS

skjermbilde-logo-nerliens-mezansky

Som leder av Nerliens Meszansky AS (et ledende selskap innen salg og teknisk service mot helse-, industri- og forsknings-miljøene) har vi hatt et nært og godt samarbeid med Improvement Group gjennom en lengre periode.
Vårt samarbeid startet høsten 2011 og Improvement Group ble valgt etter en forutgående prosess/utvelgelse blant flere anerkjente leverandører av salgs-utviklingsprogrammer.

Salgsavdelingene og kundesenteret (til sammen ca. 22 personer) deltok i salgsopplæring i perioden desember 2011 til februar 2013.
I denne perioden (og gjennom 2013) har omsetnings- og resultatutviklingen for selskapet vært langt bedre enn budsjett og langt bedre enn hos våre konkurrenter (kartlagt ved en analyse av ca. 20 selskaper i vår bransje).

Den positive utviklingen kan i stor grad tilskrives effekten av meget god salgsopplæring.

Etter gjennomført salgsopplæring ble det besluttet at selskapets ledere (ledergruppen på 4 personer samt 3 avdelingsledere) skulle gjennomføre en lederutvikling og som for salgsopplæringen ble det foretatt en kvalifisering av flere selskaper.

Med suksessen fra salgsopplæringen var valget også for lederopplæring nærmest «opplagt».

Vi har nå gjennomført nær halvparten av lederutviklingsprogrammet og vi kan allerede se meget positive effekter av dette i form av blant annet åpnere og tydeligere kommunikasjon mellom lederne og mellom lederne og øvrige ansatte.

Treningsleder har en evne til å engasjere og til «å trykke på de rette knappene» det er få forunt å ha og et slikt positivt vesen, og væremåte er «smittende».

Anbefales!