Kvalitet og ledelse er to sider av samme sak

Men hva har det med Sokrates å gjøre?

Verdenslitteraturen er full av undersøkelser, meninger, systemer, veiledninger, oppskrifter – til økt lønnsomhet.

Når denne tradisjonen startet er vanskelig å si, men en av de som var først ut var Sokrates for 2400 år siden.  Han mente at vi burde stille spørsmål for å få fram ulike sider av en sak, og for å lære – i stedet for å instruere eller belære.

Senere har mange store tenkere, spesielt de siste hundre år, levert bidrag til forståelsen av organisasjonsutvikling, ledelse, kvalitet, og HR.

Finnes det noen felles nevnere?

Ja, så absolutt!

Ser en på teorien bak disse fagområdene – og hva forskning de siste par ti år dokumenterer – så er det min påstand at grunnlaget for god ledelse, fornøyde medarbeidere og kunder i alle bedrifter kan forenkles og illustreres på følgende måte:

skjermbilde-ledelse-og-kvalitet-systematisk-laering
«Bang modellen» – Systematisk Læring: Sammenheng mellom Ledelse og kvalitet

Å lære seg å stille spørsmål som inviterer og involverer dine medarbeidere – til å etablere og forbedre dagens prosesser og rutiner – er hva ledelse går ut på.

Kvalitet går på sin side ut på å etablere prosesser og beste praksis rutiner for at alle i virksomheten skal vite hva som skal gjøres, hvordan det skal gjøres – og når.  Beskrivelsen av dette må være så kort og illustrativ som mulig, gjerne bare ta med det som er kritisk for kvalitet. Dette for at systemet skal bli enklest mulig, og ikke bli begrensende på opplevelsen av å ha medvirkning og kreativitet i det daglige arbeidet. Når systemet er etablert må det kontinuerlig forbedres.

For å vite noe om hvilke produkter eller tjenester som skal produseres, til hvilken tid og kvalitet, må kunden involveres direkte i utarbeidelsen av prosessene.

Ledelse og kvalitet er derfor to sider av samme sak, den ene er meningsløst uten den andre.

Dette betyr at salige Sokrates gir oss grunnmuren i moderne lønnsomhetsutvikling.  For å involvere må du være må du ha tro på at medarbeidere og kunder har gode innspill – og lære å spørre de riktige spørsmål til riktig tid.

 

Kjetil Bang-Olsen.

Partner / Treningsleder Improvement Group AS

 

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Våre treningsprogrammer gir bedre resultater. Les mer.

Les uttalelser fra våre kunder

Les mer om våre treningsprogrammer:

Les også mer om våre verktøy som understøtter våre treningsprammer:

Category: Artikler