Kvalitet, lederskap og glattkjøring

I militæret var jeg så heldig å få sjåførtjeneste i Madlaleiren.  Jeg fikk gratis sertifikat på tunge kjøretøy! 

Gleden var stor over å kunne ha et sertifikat med alle førerkortklasser i lomma, og hele militærtjenesten bestod av kjekke dager med transport oppdrag i regionen.

Før sertifikatet lå i lomma, ble det selvsagt gjennomført både teorikurs og øvelseskjøring – med påfølgende eksamen og oppkjøring.  Alle deler av opplæringen var foretatt av dyktige fagpersoner og pedagoger.  Alle disse opplæringsprogrammene er kraftig forbedret siden. Konsekvenser av manglende eller dårlig opplæring vet alle, det er bokstavelig livsfarlig for både en selv og andre medtrafikanter.

Men hva så med lederskap?

Det er vel så enkelt og intuitivt at en ikke trenger teorikurs eller øvelse?

For å finne et svar på dette kan vi se på konsekvensene av dårlig lederskap, og en av måleparameterne her er sykefravær.  Statistikken for hele Norge  viser at over halvparten av sykefraværet er relatert til psykososiale forhold på jobben.  Kan mye av dette relateres til at ledere ofte ikke verken får opplæring i teori og ikke får øvd på å møte vanskelige situasjoner, konflikter, kommunikasjon?

For å få bilsertifikat må en ha glattkjøringskurs fordi vinteren vil by på slike utfordringer.  Hvordan bilen skal håndteres på glatta kan standardiseres og læres. Hva  med å tilby ledere et kvalitetssikret glattkjøringskurs for være forberedt til å takle de vanskelige situasjonene som garantert kommer til oppstå?

ISO 9001 – som er standarden for kvalitet, er egentlig et opplæringsprogram for å gi ledere og medarbeidere kunnskap og ferdigheter i å styre virksomheten både på «tørr asfalt» og «når det blir glatt»

2015 versjonen av standarden heter betegnende nok «Ledelsessystemer for kvalitet».

 

Kjetil Bang-Olsen.

Partner / Treningsleder Improvement Group AS

 

Ta kontakt med oss om mer informasjon.

Våre treningsprogrammer gir bedre resultater. Les mer.

Les uttalelser fra våre kunder

Les mer om våre treningsprogrammer:

Les også mer om våre verktøy som understøtter våre treningsprammer:

Category: Artikler