Ledelse er å feire!

Kjenner du deg igjen i følgende beskrivelse?

  • Har du en hektisk hverdag?
  • Krevende oppgaver?
  • Krav til økt lønnsomhet?

Hvilke enkle grep kan du gjøre for å få mye mer gjort med mindre innsats?Det viktigste er å innse at du ikke har alle svarene selv! Involver derfor dine medarbeidere i å få oversikt over oppgaver og hvordan de skal prioriteres og fordeles.

To forhold er da viktige: involver og systematiser!

  1. Involver dine medarbeidere for å lage en kort oversikt over de viktigste forbedringsmulighetene din avdeling må jobbe med for å bedre kundetilfredsstillelsen – og dermed lønnsomheten. Effekt av dette er at når en blir spurt på forhånd – så alle blir inspirert til innsats. Da slipper du å gjøre alt selv, og du får selv en god oversikt over det alle er enige om må prioriteres.
  2. Lag beste praksis rutiner på de viktigste arbeidsoppgavene til alle medarbeidere slik at du selv og alle andre vet hva som kreves, og hvordan oppgavene skal utføres.

Avhold korte møter med dine medarbeidere ofte, for å sjekke framdrift på dette arbeidet.

Feir hver gang planlagt framdrift blir nådd.

 

Kjetil Bang-Olsen

Partner / Treningsleder

 

Ta kontakt med oss om mer informasjon.

Våre treningsprogrammer gir bedre resultater. Les mer.

Les uttalelser fra våre kunder

Les mer om våre treningsprogrammer:

Les også mer om våre verktøy som understøtter våre treningsprammer:

 

Category: Artikler