Ledertrening som gir resultatforbedringer

Finnes det en måte å motivere ALLE til bedre innsats?

Det grunnleggende psykologiske reaksjonsmønster er identisk for alle mennesker. Hvordan kan vi da tenke og kommunisere som ledere for å motivere andre til innsats?

Valg av forestilling

Vår oppgave som ledere er hver dag å bidra til forbedringer. Dette starter med oss selv, å bli kjent med hvordan jeg kan skape positive, nyttige forestillinger er derfor vesentlig for at treningen skal gi de resultatene vi ønsker.

Hvordan kan jeg yte mitt beste hvis jeg ikke gleder meg over det jeg gjør?

Hvordan kan jeg få mine medarbeidere til å yte mer innsats dersom jeg har valgt å huske det de ikke er flinke til?

Å ha den rette mentale innstillingen, velge de rette forestillingene, er derfor starten på å utvikle seg som leder.

I vårt program for ledertrening øver derfor deltakerne på å:

 • Finne grunner til å glede seg i hverdagen.
 • Lete etter det dine medarbeidere er gode til og flinke på.
 • Stille å spørsmål i stedet for å instruere.
 • Gi tilbakemelding på det som er bra.

Ferdigheter i lederrollen

I vårt treningsprogram brukes  kunnskapen om motiverende kommunikasjon til å øve på praktiske situasjoner og utfordringer alle ledere møter:

 • Teamledelse
 • Møteledelse
 • Konflikthåndtering og irettesettelse
 • Forhandlingsteknikk
 • Oppfølging av prestasjoner
 • Presentasjonsteknikk
 • Motivasjon i vanskelige situasjoner
 • Styring av endringer og forbedringer
 • Ideskaping og kreativitet
 • Lederrollen og Ledelsesgrunnreglene

Våre treningsprogrammer er basert på det forskningen dokumenterer gir bedre resultater.
Treningsprogrammet tilpasses utfordringene i hver enkelt virksomhet.

Gjennomføring

All trening foregår i grupper på inntil 12 personer. Ledertreningen gjennomføres over 5 enkeltdager med 3 til 4 ukers mellomrom.  Læringsutbytte, mestring og ferdigheter sikres gjennom aktiv deltagelse på treningsdagene, og praktiske oppgaver som løses i egen jobbhverdag.

Treningen tilpasses det ledelsesnivå som er aktuelt.

Ledertrening gjennomføres bedriftsinternt, men vi setter også opp åpne treninger. Ta kontakt for mer info om når disse gjennomføres.

Hvor lenge har du råd til å vente?

Ta kontakt for mer informasjon.