MOTIVERENDE LEDERTRENING

Hvorfor skaper noen bedre resultater enn andre?

Motiverte mennesker skaper bedre resultater. Vårt praktiske øvingsprogram i kommunikasjon gir ledere
og andre de ferdigheter de trenger til å motivere seg selv og andre til innsats i alle situasjoner. 
Programmet er gjennomført i flere hundre bedrifter med godt resultat.

 • Hvor mye TRYGGERE i ditt lederskap blir du dersom du lærer
  å gjennomføre alle typer «vanskelige samtaler»?
 • Hvor stor PRODUKTIVITETSØKNING oppnår du i din gruppe
  dersom du har ferdigheter i positiv motiverende
  kommunikasjon i alle situasjoner?
 • Hvor mye mer LØNNSOM blir din avdeling/virksomhet dersom
  alle medarbeideres forslag og innspill blir hørt, vurdert og verdsatt?
 • Hvor mye mer ATTRAKTIV blir din arbeidsplass dersom dine
  medarbeidere kontinuerlig får tilbakemelding på deres prestasjoner?
 • Hvor mye mer KREATIV og INNOVATIV blir din virksomhet
  dersom forbedringsarbeid blir kjernen i ditt lederskap?

Vi søker flere medarbeidere som ønsker å jobbe som Treningsleder med våre programmer.

For mer informasjon – ta kontakt med en av partnerne.