Om Improvement Group

Forretningside og Visjon
Improvement Group tilbyr trening som gir virksomheter og
organisasjoner bedre resultater. Vårt slagord er «Vi skaper Helter»

Kjetil Bang-Olsen

Partner/Treningsleder

Ikoner

+47 906 93 554

Geir Solli

Partner/Treningsleder

Ikoner

+47 901 72 001

geir.solli@improvementgroup.no

Dagfinn Borgersen

Partner/Treningsleder

Ikoner

+47 934 67 993

dagfinn.borgersen@improvementgroup.no

Verdier  

Ærlig, Raus, Forbedring, Nytte

Teori
Treningsprogrammene er basert på det forskningen de siste 100 år dokumenterer har
størst effekt ifm å påvirke andre mennesker til innsats. Les mer her

Les uttalelser fra våre kunder