Salgstrening som gir resultatforbedringer

Resultatforbedrende salgstrening – med fokus på teknikk og valg av forestillinger

Hvordan kan vi skape salgsresultater som gjør oss stolte?

Trene for å oppnå ferdigheter

En forutsetning i vår salgstrening er å trene sentrale salgsferdigheter, eller teknikker:

  • Hvordan finner jeg kundene mine?
  • Hvordan booker jeg møte med en potensiell kunde?
  • Hvordan skaper jeg interesse?
  • Hvordan kartlegge kundens behov og presentere, med overbevisning, forslaget til løsning?
  • Hvordan møter jeg kundens innvendinger?
  • Hvordan opptrer jeg i en prisforhandling?
  • Hvordan bør et skriftlig tilbud se ut for å bli et aktivt salgsverktøy?
  • Hvordan kan jeg effektivt avslutte et salg?
  • Hvordan kan jeg snu reklamasjoner til en fordel?
  • Bare gjennom bevisst trening med tilbakemeldinger, kan vi dyktiggjøre oss teknikkene.

Valg av forestilling

Men like viktig som tekniske ferdigheter er min mentale innstilling:

Hvordan kan jeg booke et møte hvis jeg tror kunden egentlig ikke har bruk for vår hjelp? Hvordan kan jeg lykkes i en prisforhandling hvis jeg ikke tror det jeg tilbyr er verd prisen?

Hvordan kan jeg yte mitt beste hvis jeg ikke gleder meg over det jeg gjør?

Å ha den rette mentale innstillingen, de rette forestillingene, er like viktig som å beherske teknikkene. Å bli kjent med hvordan jeg kan skape positive, nyttige forestillinger er derfor vesentlig for at treningen skal gi de resultatene vi ønsker.

Gjennomføring

Salgsstrening gjennomføres bedriftsinternt, men vi setter også opp åpne treninger. Ta kontakt for mer info om når disse gjennomføres.

All trening foregår i grupper på inntil 12 personer. Treningen gjennomføres over 5 dager med ca. 3 uker mellom hver treningsdag. Læringsutbytte, mestring og ferdigheter sikres gjennom aktiv deltagelse på treningsdagene og praktiske oppgaver som løses i egen jobbhverdag.

Hvor lenge har du råd til å vente?

Ta kontakt for mer informasjon.