Samarbeidspartnere

Eksklusiv samarbeidspartner personprofilanalyser og andre kartleggingsverktøy:
Thomas International, http://www.thomasinternational.net/

Skjermbilde TI

 

___________________________________________________________________

Samarbeidspartner Lean rådgivning

Samarbeidsutvikling AS, Haugesund;  http://www.samarbeidsutvikling.no

___________________________________________________________

Samarbeidspartner innen markedsføring og kundetilfredshet

Markedsføringshuset, Stavanger; http://www.markedsforingshuset.no

Skjermbilde Markedsføringshuset

___________________________________________________________________