Hvorfor skaper noen bedre resultater enn andre?

Finnes det en måte å motivere ALLE på?

Vi i Improvement Group AS har praktiske øvingsprogrammer i Ledelse, SalgKommunikasjon og Teamutvikling gir ledere og andre de ferdigheter de trenger til å motivere seg selv og andre til innsats i alle situasjoner.

Programmet er gjennomført i flere hundre bedrifter med godt resultat.

 • Hvor mye TRYGGERE i ditt lederskap blir du dersom du lærer
  å gjennomføre alle typer «vanskelige samtaler»?
 • Hvor stor PRODUKTIVITETSØKNING oppnår du i din gruppe
  dersom du har ferdigheter i positiv motiverende
  kommunikasjon i alle situasjoner?
 • Hvor mye mer LØNNSOM blir din avdeling/virksomhet dersom
  alle medarbeideres forslag og innspill blir hørt, vurdert og verdsatt?
 • Hvor mye mer ATTRAKTIV blir din arbeidsplass dersom dine
  medarbeidere kontinuerlig får tilbakemelding på deres prestasjoner?
 • Hvor mye mer KREATIV og INNOVATIV blir din virksomhet
  dersom forbedringsarbeid blir kjernen i ditt lederskap?
 • Hvor mye øker SALGET med dersom alle selgere har ferdigheter i å påvirke?

Ta kontakt med oss om mer informasjon.

Våre treningsprogrammer gir bedre resultater. Les mer.

Les mer om uttalelser fra våre kunder

Les mer om våre treningsprogrammer:

Les også mer om våre verktøy som understøtter våre treningsprammer:

Vi søker flere medarbeidere som ønsker å jobbe som Treningsleder med våre programmer.