«Et er et søkart at forstå, noe annet et skip at føre»

I komedien «Den politiske kandestøper» av Ludvig Holberg som ble oppført første gang i 1722, beskriver Holberg forskjellen mellom teori og praksis.

Stykket går ut på at Herman von Bremen forsømmer sitt arbeidet som Kannestøper (en som lager kanner i tinn) fordi han liker å diskutere politikk.  Noen av byens embetsmenn narrer Herman til å tro at han er Ordfører for en dag, og gir han mange juridiske saker som han ikke har forutsetninger for å løse. Herman blir så frustrert over dette at han på et tidspunkt ønsker å ta slitt liv.  Men til slutt innser han at han at må holde seg til sitt yrke, å fortsette med å være Kannestøper.

Ludvig Holberg sin moral er klar, alle bør søke å utfylle den sosiale rolle de er tiltenkt. I stykkets avslutning innrømmer Hermann at «det lettere å lese et sjøkart enn å styre en skip»

Kan vi lære noe av dette i dag?  Sosial mobilitet er i dag udiskutabelt, det er kompetanse, ferdigheter og erfaring som avgjøre hvilken stilling en har – ikke hvilket sosialt lag en kommer fra.

Men i dag, nesten 300 år etter at Ludwig Holberg skrev komedien, hvordan står det til med opplæringen og utvikling av de ferdigheter som må til for å unngå at dagens ledere unngår Herman von Bremen sin skjebne? Får alle dagens ledere gjennomtenkt og tilpasset opplæringsprogram for å kunne møte de reelle ledelses utfordringer en kommer til å møte?

Dersom en har lest en lærebok om ledelse eller deltatt på et kurs – og forstår problemene og hva en bør gjøre – er det tilstrekkelig til å «være kaptein på skuta» ? Blir sjøkapteiner uteksaminert uten å kunne styre skipet? Blir man flyger uten opplæring i å fly flyet?

Improvement Group tilbyr nettopp slik tilpasset trening i ferdigheter som en trenger i lederhverdagen.  Hos oss får ledere på alle nivå trening i tankesett, kommunikasjon og adferd som en kan bruke i vanskelige samtaler, møteledelse, forhandling, presentasjonsteknikk, oppfølgingssamtaler, etc. Innholdet i programmene er tilpasset hver leders egen hverdag.

Programmene våre er nært knyttet til Transformasjonsledelse, en type ledelse som forskning i mange å har vist gir bedre økonomiske resultater, samt bedre trivsel for de ansatte.