Teamutvikling som gir resultatforbedringer

Hvorfor etablerer vi TEAM? Selvfølgelig for å skape bedre resultater enn summen av enkeltindivider klarer hver for seg.

Hvilke forutsetninger må ligge til grunn for at vi skal lykkes? Vårt program for teamutvikling gir bedre resultater raskt!

Modell

Et  vellykket TEAM har 5 nivåer, og der det laveste nivået må fungere dersom nivået over skal fungere:

Skjermbilde Lencioni (2) 160831
Kilde: P Lencioni

Alt starter med TILLIT. Har vi stor grad av tillit til hverandre, er vi også i stand til å håndtere neste nivå, som er evne til å håndtere KONFLIKT. Tør vi søke og bruke konflikt og uenighet bevisst i vårt teamarbeid, vil vi enklere skape FORPLIKTELSE til felles beslutninger. Forpliktelse til teamets beslutninger gjør det igjen enklere å forvente at alle opptrer med ANSVARLIGHET ifht til den plan vi laget og de mål vi har etablert.

Med disse grunnleggende nivåene etablert, har vi alle forutsetninger for å ha full oppmerksomhet rundt de RESULTATER vi som team forventer å oppnå eller det er krevd av oss.

Denne modellen er enkel å forstå, men ikke like enkel å følge i eget team arbeid.

Vårt Treningsprogram  «TEAMUTVIKLING I PRAKSIS» er derfor utarbeidet for å hjelpe medarbeidere i team til å for å sørge for at all tid som går med er riktig anvendt og gir det best mulige resultat.

Gjennomføring

All trening foregår i grupper på inntil 12 personer. Treningen gjennomføres over 2 til 3 dager med ca. 3 uker mellom hver treningsdag. Læringsutbytte, mestring og ferdigheter sikres gjennom aktiv deltagelse på treningsdagene og praktiske oppgaver som løses i egen jobbhverdag.

Ta kontakt for mer informasjon.