360 graders kartlegging

Dette verktøyet bidrar til tilbakemelding og selvinnsikt for ledere som ønsker å skape bedre resultater

Hva er 360 graders tilbakemelding og hvordan kan dette være nyttig i prestasjonsvurderinger og samspill med kollegaer og kunder?

Å bruke 360-analyser i organisasjoner kan være en nyttig måte for å samle inn kritisk viktig informasjon i utviklings- og målstyringsprosesser.

En 360 graders vurdering er en omfattende – dog effektiv – tilbakemeldingsøvelse som involverer mennesker du jobber med, for eksempel din leder, kollegaer eller kunder. En 360 kartlegging kan være en del av grunnlaget for en utviklingsprosess ved å evaluere prestasjoner, ved å gi ansatte en helhetlig tilbakemelding på mange aspekter av deres prestasjoner. Thomas 360 er et brukervennlig system for å håndtere vurderingsprosessen, og gir grunnlag for å forstå medarbeidere bedre og kommunisere tydeligere de forventninger som finnes i våre relasjoner.

Vi samarbeider med Thomas International Norge AS ifm dette kartleggingsverktøyet.

Les mer her: https://www.thomasinternational.net/nb-no/assessments/assessments-by-type/360-degree-feedback/

Ta kontakt med oss for mer informasjon