Lean rådgivning

Lean programmer er en helhetlig metode som forbedrer virksomhetens resultater.

Lean er en helhetlig metode for å effektivisere virksomheter, og samtidig oppnå bedre kvalitet, kundetilfredshet, medarbeidertilfredshet, samfunnsansvar og lønnsomhet.

I lean systematikk, tar en utgangspunkt i kundens behov, og planlegger alle aktiviteter i prosesser tilbake til start. Sløsing identifiseres og elimineres i hvert steg.

Lean systematikk baserer seg på prinsippet om å drive kontinuerlig forbedring der alle ansatte blir involvert i denne prosessen. Når lean er implementert i en virksomhet, ser en ofte at driften er 20 til 40% mer effektiv.

Mange virksomheter som har startet med Lean har mislykkes. Vi i Improvement Group AS har treningsprogrammer for å utvikle ledere som forstår og arbeider etter prinsippene i Lean kultur.  Å forstå, og ha ferdigheter i Lean lederskap og kultur er en forutsetning for å lykkes med oppnå effektiviseringsgevinster ifm. Lean.

Den viktigste forutsetning for å utvikle medarbeidere som selv tar initiativ til kontinuerlig forbedring er at lederen kommuniserer og har en adferd som skaper tillit.

Andre prinsipper innen Lean lederskap og Lean kultur som ledere og organisasjoner som gjennomgår våre treningsprogrammer blir trent på å håndtere:

  • Implementere metodikk for systematisk læring
  • Hver avdeling utvikler egne beste praksis rutiner og prosesser, der alle nivå i organisasjonen er representert
  • Kunnskapsdeling på tvers av avdelinger
  • Ledelse er å involvere ved å utfordre for å forbedre
  • Ledere er lærere
  • Fokus på Team og Gruppetilhørighet
  • Alle ansatte gis opplæring i problemløsning
  • Faktabaserte beslutninger
  • Streben etter perfeksjon i rutiner og utførelse
  • Ledere er trent på å se / lete etter sløsing

Ta kontakt med Kjetil Bang-Olsen for ytterligere informasjon om dette.

Vår samarbeidspartner på implementering av andre Lean modeller er Lean Consulting. Les mer om Lean Consulting her