Medarbeidertilfredshets målinger

Medarbeidertilfredshetsmålinger gir unik innsikt og tilbakemelding på hvordan ansatte opplever egen arbeidssituasjon

Ledelse er å forbedre, og gjøre de endringer som er nødvendige for at virksomheter skal være konkurransedyktig også i framtiden.

Medarbeidertilfredshetsmålinger bør derfor utføres jevnlig for å få tilbakemelding på hvordan ansatte opplever lederskapet og endringene.

Vi i Improvement Group AS tilbyr slike målinger for å kunne ha en best mulig status på hva er må ta tak i før tiltak iverksettes. Under visse betingelser kan slike undersøkelser gjennomføres gratis.

Vår måling baserer seg på et spørreskjema som BI har utarbeidet, og det som måles er vitenskapelig dokumenter har effekt på organisasjonens resultater:

skjermbilde-faktorer-som-pavirker-arbeidsinnsats

Alle våre treningsprogrammer gir ledere, selgere og andre både kunnskap og ferdigheter i Jobbautonomi, Medarbeiderinvestering, Kollegastøtte, og dette bidrar til økt arbeidsinnsats, ekstrarolleadferd (å ta på seg oppgaver som ikke ligger i egen rollebeskrivelse) – samt redusert Turnoverintensjon.

Ta kontakt med oss for mer informasjon