Person Profil Analyse – PPA

Få selvinnsikt og innsikt i dine medarbeiderers adferd for å skape bedre resultater

På bare 8 minutter gir Person Profil Analyse (PPA) innsikt i hvordan mennesker opptrer på jobb og tilpasser sin atferd i forskjellige situasjoner. Dette kan anvendes til trening i blant annet å håndtere utfordringer, beslutninger, kommunikasjon og motivasjon.

Thomas Person Profil (PPA) gir innsikt i menneskers atferd i arbeidssituasjoner.  Dette kan være avgjørende når du rekrutterer og introduserer nye medarbeidere i virksomheten, og hvordan du tilrettelegger for opplevelse av jobbautonomi. Disse forhold er helt avgjørende knyttet til blant annet motivasjon, arbeidsinnsats, samarbeid og turnover.

Bruk Thomas PPA til å:

  • Rekruttere den riktige personen
  • Sette sammen effektive team
  • Forbedre kommunikasjon
  • Motivere og engasjere ansatte
  • Identifisere områder for utvikling
  • Veilede til resultatforbedring

Vi i Improvement Group AS bruker Personprofilanalyser fra Thomas International.

Les mer her: https://www.thomasinternational.net/nb-no/assessments/assessments-we-offer/ppa/

Ta kontakt med oss for mer informasjon